made by PD

Grønhøj Vandværk i/s

7470 Karup

www.ghvand.dk     mail: mail@ghvand.dk   CVR 77191216

mail formand: arne@gronhojkleinsmedie.dk   tlf 86661559

General forsamling 2017 d.13/3


1. Bo løw Larsen / Perry Dürr

2. fremlagt af arne stick godkendt

3. fremlagt af Perry Dürr godkendt

4. fremlagt af Perry Dürr godkendt

5. genvalg til alle.

6. genvalg til alle

7. ingen


Der var kun mødt 8 op hvoraf de 5 var bestyrelses medlemmer og 2 var revisor

så der var kun 1 udover