made by PDGrønhøj Vandværk i/s er et privat ejet vandværk dvs at det er forbrugerne som ejer værket (se evt. vedtægter)

vandværket ligger på adressen fløjgårdevej 2a i grønhøj.

Vi lever vand til private og erhverv i grønhøj by og omegn. (vandforsyningsplan 2012-2022 viborg kommune)


Grønhøj Vandværk er etableret omkring 1908 men udvidet betydeligt i slutningen af 1970’erne samt i 1989. Indvindingen sker fra kildeplads beliggende nordøst for Grønhøj by, hvor der er etableret to boringer,


Råvandet pumpes til forfilter med CO2-neutralisering og videre til efterfilter. Herefter ledes vandet til rentvandstank. Vandværket har tilladelse til at indvinde 30.000 m3/år.

 

Borings DGU nr. 66.1566 Boringsdybde 112 m. Filtersat 51-60 m.u.t. Udført 1988


Borings DGU nr. 66.1350 Boringsdybde 41,5 m. Filtersat 35,5-41,5 m.u.t Udført 1976


Grundvandspejlet i boringerne står ca. 18-20 meter under terræn og grundvandets naturlige

strømningsretning vurderes at være nordlig mod Mønsted Å.

Indvindingsoplandet for vandværket ligger umiddelbart omkring vandværkets boringer

og strækker sig syd for Grønhøj by.


Arealanvendelsen i oplandet er hovedsaglig

intensivt drevet landbrug (ca. 85 %) og by

(ca. 15 %)