made by PD

 Vandværket sender opkrævning af vandafgiften pr. kvartal til                ejer af huset og ikke til evt. lejer 


pr. m3  3,00 kr.

fast afgift pr. år 500,00 kr.

afgift til stat pr m3 6,53 kr. 

rykkergebyr 100,00 kr.

aflæsningsgebyr 300,00 kr.

flytteopgørelse 75,00 kr

Tilslutning til værket 7.500,00 kr. + evt ledningsbidrag.


alle priser er + 25% moms.